Ulusal Bilgi Bankası

Ulusal Bilgi Bankası Danışmanlığı
Tıbbi Cihaz Kayıt ve Onay İşlemleri
Ana Sayfa Hizmetlerimiz Referanslarımız Bize Ulaşın Site İçi Arama
Tıbbi Ürün nedir?
Ürün, hammaddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek bir araya getirilmesiyle oluşturulan yeni bir bütündür. Yeni oluşturulan bütün, insanların, toplulukların, toplumların herhangi bir ihtiyacını karşı...

Tıbbi cihaz nedir?
13 Mart 2002 tarih ve 24694 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin (i) ve (n) bentlerinde tanımlanan tüm malları kapsamaktadır: Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin (i) ve (n...

Tıbbi ürünler nasıl steril edilir?
Bozulmasına yol açabilecek mikroorganizmalardan ve fermentlerden sterilizasyon yöntemiyle arınmış olan (ürün vb.)maddelerdir. Ürünler çeşitli sterilizasyon yöntemleriyle sterilize edilebilir. Ste...

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) nedir? SUT kodu nasıl eşleştirilir?
Sağlık yardımları kurumca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma e...

Barkod Sorgulama
Barkod Sorgulama Yapmak İçin Bu Modülümüzü Kullanabilirsiniz. Sorgulamak İçin Tıklayınız.
Kontrol Basamağı Hesaplama
Ürününüze Ait Kontrol Basamağını Hesaplamak İçin Bu Modülü Kullanabilirsiniz. Hesaplamak İçin Tıklayınız.
Firma Sorgulama
Firma Adı İle Barkod Sorgulamak İçin Bu Linkimizi Kullanabilirsiniz. Firma Sorgulama İçin Tıklayınız.
Güncel ve Geçerli Olmayan EC Belgelerine Yapılacak İşlemler Hakkında DUYURU - 15 Nis 2014
Bilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği'nin (98/79/EC) kayıtla ilgili hükümleri gereği; ülkemizde yerleşik bulunan üretici/ithalatçı firmalar, bayileri ve...

Organ Muhafaza Solüsyonları İthalatında Kontrol Belgesi Başvurusu Hakkında Duyuru - 17 Şub 2014
Organ Muhafaza Solüsyonları İthalatındaKontrolBelgesi Başvurusu Hakkında Duyuru Organ Muhafaza Solüsyonları İthalatında Kontrol Belgesi İçin Başvuru Dosyasında Bulunması gereken belgeler; Dosya Düzeni: Başvuru dosyası aşağıda belirtildiği sıra ve şekliyle düzenlenecektir. Her menşei ül...

Geçerlilik Süreleri Dolan Belgelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Kayıtları Hakkında - 13 Şub 2014
TİTUBB sisteminde kayıtlı bulunan tüm verilerin, ilgili firmaların temsilcileri tarafından güncelleme işlemlerinin yapılması gerektiğinden belge geçerlilik süreleri dolmuş EC Sertifikalarına ait kayıtların da geçerlilik süresi yenilenmiş olan sertifikalarla güncellenmesi gerekmektedir.Söz konusu gün...


Arama hazır.


NormaTurk Uluslararası Normalizasyon ve Belgelendirme Ltd. Şti.